Page 1 of 1

Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 12:27 am
by Super Aggro Crag
I voted

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 12:34 am
by Space Panda
how

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 1:05 am
by remanseptim
i voted too
'ate smooth movement btw

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 1:15 am
by RaveRadbury
Space Panda wrote:how

Log into the game, it's the poll/vote option below "Observe" on the startup panel.

Voted btw

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 2:12 am
by Space Panda
thanks

voted too

sticky 2020

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 2:17 am
by Stickymayhem
I voted no

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 3:11 am
by bobbahbrown
i vote

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 4:28 am
by MortoSasye
unga

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 5:56 am
by capn_monkeypaw
Image

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 7:28 pm
by Tarchonvaagh
I havent because my new computers gpu is funky and ss13 makes it commit die

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 7:30 pm
by Armhulen
i voted yesterday

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Mon Aug 31, 2020 8:02 pm
by terranaut
me vote unga

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Tue Sep 01, 2020 12:44 am
by Agux909
o7

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Wed Sep 02, 2020 2:17 am
by cacogen
Unë vendosa RiskySikh në krye, ato që nuk më pëlqyen në pjesën e poshtme i porosisja nga më së shumti te më pak e preferuara dhe i lashë ato që nuk i kisha dëgjuar se ku ishin. shpresoj

Re: Official Thread for People Who Already Voted

PostPosted: Thu Sep 03, 2020 8:58 pm
by Flatulent
bobbahbrown wrote:i vote

you had election bee since the last election